Kuran-ı Kerim

Zengin Eden Sure – Vakıa Suresi Oku Arapça ve Sure Bilgileri – 41 Okuyuşla

Vakıa Suresi kaç ayetten oluşmaktadır? Vakıa Suresi nin içeriği ne hakkında? Vakıa Suresinin Arapça ve Türkçe dillerinde okunuşu ve anlamı. Vakıa Suresi’nin bizlere kazandırdığı iyilik ve güzellikler yani faziletleri nelerdir? Vakıa Suresi indirilme tarihi ve indirilme yeri neresi? Vakıa Suresi Arapça haliyle oku ve dinle. Vakıa Suresi’ne dair ne varsa bu yazımızda sizler için ele alacağız.

Vakıa Suresi Oku Arapça Hakkında Genel Bilgiler

 • Mekke’de indirilmiştir.
 • 96 ayetten oluşmaktadır.
 • Adını, surenin ilk ayetlerinde yer alan ve kıyametin diğer adlarından olan “vaka,olay ve hadise” gibi isimlerden almaktadır.
 • Kur’an-ı Kerim’deki sıralamada 56,nazil olma yani iniş sırasına göre de 46.suredir.
 • Halk arasında zenginlik ve rızık suresi olarak da bilinir.

 

Vakıa Suresinin Konusu Nedir? Ne anlatır ?

Vakıa Sûresinin asıl teması hayatın sona ermesinden sonra yeni bir yaşamın başlayacağı ve bu yaşamın ebedi yani sonsuz olacağı, insanların geçen dünya hayatlarında inandıkları şeylerin ve amellerinin mükafatına veyahut cezasına orada yani ahirette erişecekleri mevzusudur.

Bu minvalde Vakıa Suresini iki bölüm olarak ayırabiliriz.

Kıyametin Kopuşu

Vakıa Suresi Oku Arapça
Vakıa Suresi Oku Arapça

 

Yakın yıllarda vahyedilen diğer surelerde bahsedildiği üzere bu sure de kıyametin kopuşu ile başlıyor. 1-7 Ayetlerin mealinden de anlaşılacağı üzere insanların üzerinde hayatlarını sürdürdüğü dünya küresinin çok dehşet verici bir deprem ile sallanacağı, hareket etmediğine inanılan dağların ise o gün hareket edip toz olacağı dile getirilir. Öte yandan insanlığın sağdakiler, soldakiler ve önde yer alanlar halinde üç ayrı grupta yer alacağı bizlere bildirilir.

Sağdakiler, soldakiler ve önde yer alanlar

Öndekiler: Allah’a iman ve amel bakımından diğer insanlara oranla daha iyi derecede olup Allah’a yakın duran güruhtur. Bu zümreye tabi kişiler cennette hem fiziksel olarak hem de manevi anlamda çeşitli mükafatlarla ve iyiliklerle buluşturulacaklardır.

Sağdakiler: Hesabın verileceği gün insanların yaptıklarının yazılı olduğu defterlerinin yani amel defterlerinin sağ taraflarından verilecek olan cennet ehli kimselerdir.

Soldakiler: Soldakiler grubuna mensup kimseler ise amel defterlerinin sol taraflarından veyahut da arkalarından kendilerine verilecek olanlardır. Bu kişiler ise Allahı ve ahireti yok sayan ve bunlara iman etmeyen kimseler olup cezalarını cehennemde görecek kişilerdir.

Yaratılış

Vakıa Suresi Arapça Oku
Vakıa Suresi Arapça Oku

 

Akabinde ise inkar edenlere bir takım sorular yöneltilerek devam eder Vakıa Suresi. Onlara hitaben yaratılışın Allah-u Teala tarafınca meydana getirildiğini bildikleri halde neden ölümden sonra dirilmeye ve Ahirete inanmadıkları ifade edilmektedir. Soru durumuna devam edilerek dirilmeyi ve ahirete imanı reddedenlere meniden(sperm) insanın yaratılmasını, toprağa atılan bir tohumdan bitki, ekin ve yiyecek çıkarmayı, bulutlardan yağmur yağdırmayı kendilerinin mi yoksa yüce Allahın mı meydana getirdiği sorulur.

Birinci kısım, Allah-u Teâlâ’nın peygamber efendimize kendisinin yüceliği ile bağdaşmayan sıfatlardan uzak tutmasını isteyen ve emir eden ayetler ile son buluyor.

 

Yıldızlara Yemin

Vakıa Suresi Arapça Oku
Vakıa Suresi Arapça Oku

Vakıa Suresinde ikinci bölüme geçildiğinde ise yıldızlar üzerine yemin edilerek ve bundan gerçekten de haberdar olanlar için çok kıymetli bir yemin olduğu ifade edilerek başlanır. Yemin mevzusunun yüce Allahın Hz.Muhammed’e indirilen Kuran- Kerimin bir parçası ve ürünü olduğu belirtilir. Hemen ardından bir ikram olarak nitelendirilen Allah kelamının muhatap alınmasını ve uygulanması gerektiğinden bahsedilirken öte yandan ise bu kelama karşı çıkanların çok büyük bir yanlışlık içinde olduklarından söz edilir.

İnanmayan kimselerin en büyük kusurlarının ölüme ve ahirete inanmamaları olduğu söylenirken insanın ölüm anındaki çaresizliği ve ahiret hayatındaki hali tasvir edilir. Bu durum onlara sorular yöneltilerek ifade edilir.

Tüm bunların yanında Ahirete inananların ve ölüm gerçeğini idrak edenlerin ise mutlu bir son ile karşılaşacaklarını ve haliyle amel defterlerinin kendilerine sağdan verileceği betimlenir. Madalyonun diğer yüzünde ise tabi ki inanmayanlar bulunuyor ve ahirete iman etmeyenlerin mutsuz bir son ile karşılaşacakları dile getirilir. Sure , Allahın ismini yücelten ayetler ile sona ermektedir.

 

Vakıa Suresinin Psikolojik Tahlili – Analizi

Vakıa Suresinin Psikolojik Analizi
Surenin Psikolojik Analizi

 

Surelerin insanlarda bıraktığı etki bir araştırma konusu olarak hep karşımıza çıkagelmiştir. Bu yüzden de surenin psikolojik analizi de merak edilen konular arasındadır.

Mekkede indirilen diğer surelerin büyük kısmında olduğu gibi Vakıa Suresinde de ahirete iman başlığı işlenmiş, sonsuz hayatta yani ebedi olan hayat Ahirette yüzleri gülecek olanlar ile sonlarının felaket olacağı belirtilen insanların durumları adeta bir film gibi betimlenmiştir. İnsanda ahiret inancının yerleşmesi ve içselleşmesi açısından kişiyi etki altında bırakacak ifadelere yer verilmiş olup hitap şekli de çok etkileyicidir.

Yaşadığımız yerkürede hayatımız boyunca çeşitli olaylarla karşılaşırız. Pek çok sınavdan geçeriz. Mutlu anlarımız olur mutsuz zamanlarımız da olur. Dünya yaşamı kimi zaman bizler için cazibelidir kimi zaman ise çok itici gelir. İşte bu yüzden Vakıa Suresi bu tür zamanlarda okunmalı ve kişiyi manevi anlamda rahatlatacak bu sureyi anlamaya çalışmalıdır. Bu vesile ile kişi ruhi sapmalardan kendini uzak tutar.

 

Vakıa Suresi Fazileti ve Sırları

 • Her gece okunursa kişi fakirlikten uzak kalır.
 • Her gün sabah akşam okunursa kişi yaşamı boyunca ne açlık ne de susuzluk acısı çeker.
 • Hayatı süresince tehlikelerden uzak durur.
 • Her kim ikindi namazlarından sonra 14 defa okursa rızık konusunda sıkıntı çekmez. Rızık konusunda göstermiş olduğu çabada Allah işini kolaylaştırır.
 • Vakıa Suresini sürekli okuyan Müslümanlar, annenin çocuğundan çocuğun da annesinden kaçtığı dehşet verici kıyameti, ahireti ve hesap vereceği o günü sürekli hatırda tutacağı için iyiliğe meyilli olacaktır ve günahlardan uzak tutacaktır.
 • Bakara ve Rahman surelerine benzer olarak Vakıa suresi de rızık ve bereket konusunda bolluğa yol açar.
 • Vakıa suresinin okunduğu evde işsiz insanlar var ise bu surenin yüzü suyu hürmetine sahibi olur.
 • Evlilik çağına gelmiş ve evlenmek isteyen gençler var ise Vakıa suresinin fazileti ve bereketi hürmetine nasibi açılır.
 • Toplamda günde 40 defa Vakıa Suresi okumak, kişiyi başına gelebilecek musibet ve belalardan korur.
 • Ölüm döşeğinde olan kişiye Vakıa Suresi okunursa şayet, sorgu melekleri olan Münker ve Nekir meleklerinin sorduğu sorulara hiç zorlanmadan cevap verir.
 • Kişi rızık kazanırken günaha bulaşmadan ve yorulmadan helal yollarla nasibini kazanır.
 • Vefat eden kimseye Vakıa Suresi okunursa şayet, vefat eden kişi varsa günahından ötürü acısı ve zorlukları hafifler.
 • Ölmekte olan ve ruhunu teslim etmek üzere olan ağır hastalık sahibi kişilere okunursa, bu dünyadan iman ile veda etmesine sebep olur.
 • Ölmekte olan kişiye okunursa Azrail meleği meyyite karşı çok sakin ve merhametli davranır.
 • Ağaç dikerken veyahut tohum saçarken Vakıa Surelerinin 63-64. ayetleri okumak çok sevap kazandırır. Müstehabtır.
 • Zem zem suyu üzerine 5-6. ayetleri okunursa ve hasta olan kişi içerse o sudan Allahın izni ile şifaya kavuşur.
Vakıa Suresinin Faziletleri ile ilgili video :

 

 

Vakıa Suresi Arapça Oku

1.Sayfa

Vakıa Suresi Oku Arapça

 

2.Sayfa

Vakıa Suresi Oku Arapça

3.Sayfa

Vakıa Suresi Oku Arapça

 

4.Sayfa

Vakıa Suresi Oku Arapça

 

Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar

Yazımızda surenin faziletleri hakkında sizlere bilgi vermiştik. Şimdi de sureyi okuyup da faydasını görenler var mı acaba ? Vakıa suresi mucizesi yaşayanlar var mı gerçekten ? diyen okuyucularımızın sorusunu yanıtlıyoruz. Sizler için , sureyi okuyup da mucizeyi yaşayanların internette çeşitli sosyal medya mecralarında yorum yazan kişileri paylaşıyoruz :

 

Harun Çetinkaya :

Bu kardeşimiz 6 aydır çalışmadığını ama mütemadiyen her akşam Vakıa suresini okuduktan sonra surenin mucizesine eriştiğini anlatmış bizlere.

vakıa suresi mucizesi yaşayanlar

 

 

Edda :

Bu hanım kardeşimiz işsiz olduğunu ve üstelik borcu da olmasına rağmen her gece yatmadan önce düzenli olarak okuduğunu ve sonuca eriştiğini aktarıyor.

Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar
Vakıa suresi Mucizesi Yaşayanlar

 

Zeynep Saltık :

Zeynep Saltık ise işsiz olan kızından bahsederek bu sure sayesinde Allahın izni ile iş bulduğunu ifade etmiş.

vakıa suresi mucizesi yaşayanlar
Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar

 

Arzu Kumsal : 

Arzu kardeşimiz de sadece dinlemesine rağmen evinde gözle görülür şekilde bereketin arttığını söylüyor.

Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar
Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar

 

Alan Tarama Cihazı:

Bu kardeşimiz de okuduğu günden beri hiç dara düşmediğini hep bir şeylerin vesile olduğunu dile getiriyor.

 

Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar
Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar

 

Derya Baklacı:

Derya kardeşimiz ısrarla bir buçuk yıl Vakıa suresini okuduğunu ve sonucunda asgari ücretle çalışan eşinin hiç ummadık yerlerden rızık kazandığını anlatmış.

Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar
Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar

 

Nevin:

Nevin adlı kullanıcı sureyi okumayı alışkanlık haline getirdiği ve fazlasıyla rızık konusunda karşılığını bulduğunu belirtiyor.

Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar
Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar

 

Yasemin Maş:

Her gün okuduğu Vakıa Suresi sayesinde Allahın izni ile oglunun polislik mesleği edindiğini ve rızkının genişlediğini söylüyor.

Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar
Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar

 

Mikail Tok:

Mikail kardeşimiz de bu sureyi her gün okuyanlardan. Hiç ummadığı yerlerden rızık geldiğini ve işlerinin düzeldiğini ifade ediyor.

Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar
Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar

 

41 Kere Vakıa Suresi Oku-Dinle

 

Vakıa Suresi Türkçe Okunuşu

1. İza veka’atilvaki’atu.
2. Leyse livak’atiha kazibetun.
3. Hafıdatun rafi’tun.
4. İza ruccetil’ardu reccen.
5. Ve bussetilcibalu bessen.
6. Ve fekanet hebaen munbessen.
7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
10. Vessabikunessabikune.
11. Ulaikelmukarrabune.
12. Fiy cennatin na’ıymi.
13. Sulletun minel’evveliyne.
14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.
15. ‘ala sururin medunetun.
16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
17 yetufu aleyhim veldanun muhalledune
18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
20 ve fakihetin mimma yetehayyerune
21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
22. Ve hurun ‘ıynun.
23.Keemsalillu’luilmeknuni.
24.Cezaen bima kanu ya’melune.
25.La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
26.İlla kıylen selamen selamen.
27.Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
28.Fiy sidrin mahdudin.
29.Ve talhın mendudin.
30.Ve zıllin memdudin.
31.Ve main meskubin.
32.Ve fakihetin kesiyretin.
33.La maktu’atin ve la memnu’atin.
34.Ve furuşin merfu’atin.
35.İnna enşe’nahunne inşaen.
36.Fece’alnahunne ebkaren.
37.’Uruben etraben.
38.Liashabilyemiyni.
39.Sulletun minel’evveliyne.
40.Ve sulletun minelahiriyne.
41.Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
42.Fiy semumin ve hamiymin.
43.Ve zıllin min yahmumin.
44.La baridin ve la keriymin.
45.İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
46.Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
47.Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
48.Eve abaunel’evvelune.
49.Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
50.Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
51.Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
52.Leakilune min şecerin min zakkumin.
53.Femaliune minhelbutune.
54.Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
55.Feşaribune şurbelhiymi.
56.Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
57.Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
58.Efereeytum ma tumnune.
59.Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
60.Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
61.’Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
62.Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
63.Efereeytum ma tahrusune.
64.Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
65.Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
66.İnna lemuğremune.
67.Bel nahnu mahrumune.
68.Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
69.Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
70.Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
71.Efereeytumunnarelletiy turune.
72.Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
73.Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
74.Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
75.Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
76.Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
77.İnnehu lekur’anun keriymun.
78.Fiy kitamin meknunin.
79.Lya yemessuhu illelmutahherune.
80.Tenziylun min rabbil’alemiyne.
81.Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
82.Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
83.Felevla iza beleğatilhulkume.
84.Ve entum hıyneizin tenzurune.
85.Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
86.Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
87.Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
88.Feemma in kane minelmukarrebiyne.
89.Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
90.Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
91.Feselamun leke min ashabilyemiyni.
92.Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
93.Fenuzulun min hamiymin.
94.Ve tasliyetu cahıymin.
95.İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
96.Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

 

TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. SAYFA:

1. Kıyamet koptuğu zaman,

2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;

3. O, alçaltıcı, yükselticidir

4. Yer şiddetle sarsıldığı,

5. Dağlar parçalandığı,

6. Dağılıp toz duman haline geldiği,

7. Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,

8. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

9. Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!

10. (Hayırda) önde olanlar,(ecirde de) öndedirler

11, 12. İşte bunlar, naîm cennetlerinde (Allah’a) en yakın olanlardır

13. (Onların) çoğu önceki ümmetlerden,

14. Birazı da sonrakilerdendir

15, 16. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir, karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.

2. SAYFA:

17. Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;

18. Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle

19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir

20. (Onlara) beğendikleri meyveler,

21. Canlarının çektiği kuş etleri,

22, 23. Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler,

24. Yaptıklarına karşılık olarak (verilir)

25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler

26. Söylenen, yalnızca «selâm, selâm»dır.

10-26. âyetler hayır yarışında ileri giden öncülerin (sâbıkûn)un kavuşacağı nimetler sıralanmıştır. Bu nimetlerden biri de, asla bitip eksilmeyen bir kaynaktan akan ve kendisinden kapların doldurulduğu Maîn adlı cennet şarabıdır.

27. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

28. Düzgün kiraz ağacı,

29. Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,

30. Uzamış gölgeler,

31. Çağlayarak akan sular,

32, 33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan, sayısız meyveler içindedirler;

34. Ve kabartılmış döşekler üstündedirler

35. Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık

36, 37. Onları, eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kıldık

38. Bütün bunlar sağdakiler içindir

39. Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir

40. Birçoğu da sonrakilerdendir.

41. Soldakiler; ne yazık o soldakilere!

42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,

43, 44. Serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar;

45. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı

46 büyük günah işlemekte direnir dururlardı

47. Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?

48. Önceki atalarımız da mı?

49. De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler,

50. Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır!

3. SAYFA:

51. Sonra siz ey sapıklar, yalancılar!

52. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz

53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız

54. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz

55. Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz

56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!

57. Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi?

58. Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir?

59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

60. Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz

61. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik)

62. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

63. Şimdi bana, ektiğinizi haber verin

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65.Dileseydik, onu olup kur bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız

66. «Doğrusu borç altına girdik

67. Daha doğrusu, biz yoksul kaldık» (derdiniz)

68. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz?

69. Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?

71. Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi,

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık

74. Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et.

75. Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,

76. Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir

4. SAYFA:

77, 78. Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur’an’dır

79. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.

80. O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir

81. Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

82. Allah’ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

83. Hele can boğaza dayandığı zaman,

84. O vakit siz bakar durursunuz

85. (O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz.

86. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz,

87. Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz!

88. Fakat (ölen kişi Allah’a) yakın olanlardan ise,

89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır

90. Eğer o sağdakilerden ise,

91. «Ey sağdaki! Sana selam olsun!»

92. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise,

93. İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır!

94. Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır

95. Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir

96. Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an.

 

Vakıa Suresi Pdf İndir

Vakıa Suresi Slayt İndir

 

Related Posts

Sizin en hayırlınız kuranı öğrenen ve öğretendir.

Sizin En Hayırlınız Kuranı Öğrenen ve Öğretendir Arapçası

Bu yazımızda internette en çok sorulan ve cevabı merak edilen sorulardan olan sizin en hayırlınız kuranı öğrenen ve öğretendir arapçası nasıl söylenir ? resmi nasıldır ? anlamı nedir?…

Kısa Sureler Pdf İndir (Okunuşu ve Anlamları ile)

FATİHA SURESİ Okunuşu: Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakim. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli…

Namaz Duaları Pdf İndir

Namaz Duaları Pdf İndir

namazNamaz Duaları Pdf İndir Bu yazımızda sizler için namaz dualarını bir pdf dosyası haline getirdik.Dilerseniz dosyayı indir yazısına tıklayarak dosyaya erişebilirsiniz.   NAMAZ DUALARI SUBHANEKE DUASI Okunuşu: Sübhânekellâhümme…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir