News

Kuran-ı Kerim ile ilgili genel bilgiler pdf indir

İNDİR

KU’RAN-I KERİM
Kur’an’ın adını Allah koymuştur
Kur’an peygamberimizin en büyük mucizesidir
Kur’an’ın dili ARAPÇAdır
Kur’an’ın asıl gayesi Tevhit, Nübüvvet, Ahiret ,İbadet ve
Adalettir
Kur’an son peygamber Hz Muhammed(SAV)’e
gönderilmiştir
Kur’an son ilahi kitaptır
İslam dinin temel kaynağı Kur’andır
Kur’an’ın okunması ve uygulanması ibadettir
Kur’an’ın aslı korunmuştur
Kur’an Ahiret aleminden haber verir
Kur’an İnanç, İbadet, ahlak, aile ve toplum gibi konularda
bilgi verir
Kur’an evrenseldir. Tüm zamanlar için geçerlidir
Kur’an peygamber Kıssalarından haber verir
Geçmişte yaşanmış bazı olayları ibret almak için anlatır
VAHİY: Allah’ın peygamberlerine bildirdiği ilahi mesajlara
vahiy denir
Vahiy meleği CEBRAİLdir
Gelen vahiyleri(ayetleri) VAHİY KATİPLERİ yazmıştır
Hz Muhammed(SAV) 40 yaşında peygamber olmuştur
Kur’an 610 yılında Ramazan ayında Kadir Gecesinde
Mekke’de Nur Dağında Hira mağarasında indirilmeye
başlanmıştır
Kur’an 610 ile 632 yılları arasında indirilmiştir
Kur’an bölümler halinde yaklaşık 23 yılda indirilmiştir
Kur’an’ın bölümler halinde indirilmesi ezberlenmesini ve
yazılmasını kolaylaştırmıştır
Kur’an’ın ilk emri OKUdur
Kur’an’ın ilk inen ayetleri ALAK suresinde yer almaktadır
Kur’an’ın ayet ve surelerinin yerlerini Cebrail
peygamberimize bildirmiştir
AYET: Kur’an’ın cümlelerine ayet denir
Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet vardır
Her ayetinde Allah lafzı geçen sure MÜCADELE suresidir
MEKKİ AYET:Mekke’ de inen ayetlere denir
87 Sure Mekki’dir
MEDENİ AYET:Medine’de inen ayetlere denir
27 sure Medeni’dir
SURE: Kur’an’ın ayetlerden oluşan bölümlerine denir
Kur’an’da 114 sure vardır
En kısa sure 3 ayet ile KEVSERdir
En uzun sure 286 ayet ile BAKARAdır
Her sure BESMELE ile başlar(Tevbe suresi hariç)
Kur’an FATİHA ile başlar NAS suresi ile biter
Kur’an’ın kalbi YASİN suresidir
Hz Muhammed(SAV) buyuruyor ki: İHLAS suresini okumak
Kur’an’ın üçte birini okumaya denktir
CÜZ: Kur’an’ın 20 sayfadan oluşan bölümlerine denir
Kur’an’da 30 cüz vardır
HİZB: Kur’anın 5 sayfadan oluşan bölümlerine denir
MEAL: Kur’anın Türkçe tercümesine denir
Tarihte ilk Türkçe meal SAMANOĞULLARI lideri Mansur
bin Nuh’a aittir
TEFSİR: Kur’an ayetlerinin indikleri zaman, mekan ve olayı
da kapsayacak şekilde açıklanıp yorumlanmasına denir
MÜFESSİR: Tefsir yapan(yazan) kimseye denr
Ülkemizde ilk Türkçe tefsir ELMALILI MUHAMMED
HAMDİ YAZIR’a aittir
Kur’an Hz EBU BEKİR zamanında kitap haline getirilmiştir
Savaşlarda hafızların şehit edilmesi Kuranın bir araya
getirilmesine sebep olmuştur
Kuranın kitap haline getirilmesi fikri Hz ÖMER’e aittir.
Kuran YEMAME savaşından sonra kitap haline getirilmiştir
Kuranın kitap haline getirilmesi için oluşturulan
komisyonun başına ZEYD BİN SABİT getirilmiştir
MUSHAF: Kuranın kitap haline getirilmiş şekline denir
Kuran Hz OSMAN dönemine çoğaltılmıştır
TECVİT: Kuran harflerinin çıkış yerlerine ve sıfatlarına
uygun olarak hatasız okumayı öğreten ilim dalına denir
HATİM: Kuranın baştan sonuna kadar tamamının
okunmasına denir
HAFIZ: Kuranın baştan sonuna kadar tamamını ezberleyen
kişilere denir
MUKABELE:Kuranın karşılıklı olarak okunmasına denir
HAT: Kuranı güzel yazma sanatına denir
HATTAT: HAT sanatıyla uğraşan; Kuranı güzel yazan
kimselere denir
HAREKE: Kuran harflerinin okunmasını sağlayan harflerin
üstünde ve altında bulunan işaretlere denir
Kuranı ilk harekeleyen Irak valisi Ziyad bin Sümeyye’nin
isteğiyle EBUL ESVED EDDÜELİ dir(688)
Kuranın noktalama işaretlerini ilk olarak Haccac bin
Yusuf’un emriyle NASR BİN ASIM ve YAHYA BİN YA’MER
yapmıştır(707)
Kuranın harekeleme ve noktalama işaretlerine son şeklini
veren HALİL BİN AHMET’tir(751)
Kur’an , şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi
Şu alem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri
Şu alem-i insaniyetin mürebbisi
İnsaniyet-i Kübra olan islamiyetin ma ve ziyası
İnsana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir
kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı
emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı
fikirdir.
Kur’an bütün alemlerin Rabbi itabariyle Allah’ın kelamıdır
Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır
Hem bütün semavat ve arzın Halıkı namına bir hitaptır
Hz Muhammed(SAV) buyuruyor ki: Beş şey gelmeden
önce beş şeyin kıymetini biliniz;
1 Ölmeden önce hayatın
2 Hastalıktan önce sağlığın
3 Meşguliyetten önce boş vaktin
4 Yaşlılıktan önce gençliğin
5 Fakirlikten önce zenginliğin
FAHRETTİN SOYAK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENİ

Related Posts

Öztürk Yılmaz Bu Yüzden Mi Bıçaklandı? İşte Asgari Ücret Rakamı 6 yaşında ‘evlendirilen’ çocuk… #haber #sondakika

Öztürk Yılmaz Bu Yüzden Mi Bıçaklandı? İşte Asgari Ücret Rakamı 6 yaşında ‘evlendirilen’ çocuk… #haber #sondakika #sondakika #haber Öztürk Yılmaz Bu Yüzden Mi Bıçaklandı? İşte Asgari Ücret Rakamı 6 yaşında ‘evlendirilen’ çocuk… #haber #sondakika

EYT’de ‘Yaş Yok’ Sürecinden ’48-50′ Yaş Sürecine Nasıl Geçildi? Gerçeklik Payı Var Mı? #haber #sondakika

EYT’de ‘Yaş Yok’ Sürecinden ’48-50′ Yaş Sürecine Nasıl Geçildi? Gerçeklik Payı Var Mı? #haber #sondakika #sondakika #haber EYT’de ‘Yaş Yok’ Sürecinden ’48-50′ Yaş Sürecine Nasıl Geçildi? Gerçeklik Payı Var Mı? #haber #sondakika

EYT’de Detaylı Açıklama 12 Aralıkta Mı Yapılacak? Meclisin Tatile Girmesi Neleri Etkileyecek? #haber #sondakika

EYT’de Detaylı Açıklama 12 Aralıkta Mı Yapılacak? Meclisin Tatile Girmesi Neleri Etkileyecek? #haber #sondakika #sondakika #haber EYT’de Detaylı Açıklama 12 Aralıkta Mı Yapılacak? Meclisin Tatile Girmesi Neleri Etkileyecek? #haber #sondakika

EYT’de Yaş Şartı Gelecek Mi? 5400 Konusu Nedir? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika

EYT’de Yaş Şartı Gelecek Mi? 5400 Konusu Nedir? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika #sondakika #haber EYT’de Yaş Şartı Gelecek Mi? 5400 Konusu Nedir? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika

Çalışan EYT’liler Emekliliğe Giderken Hakları Neler? Kıdem Ne Olacak? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika

Çalışan EYT’liler Emekliliğe Giderken Hakları Neler? Kıdem Ne Olacak? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika #sondakika #haber Çalışan EYT’liler Emekliliğe Giderken Hakları Neler? Kıdem Ne Olacak? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika

EYT’nin Yanında Staj, Bağkur Gibi Mağduriyetler Ve Borçlanma Konusunun Cevabı #haber #sondakika

EYT’nin Yanında Staj, Bağkur Gibi Mağduriyetler Ve Borçlanma Konusunun Cevabı #haber #sondakika #sondakika #haber EYT’nin Yanında Staj, Bağkur Gibi Mağduriyetler Ve Borçlanma Konusunun Cevabı #haber #sondakika

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir