News

Arapça Öğrenmede Önemli Tavsiyeler

Arapça öğrenirken  uyulması ve uygulanması gereken birtakım kurallar vardır. Bunlar takip edildiğinde dil öğreniminde muhakkak bir değişim gözlemlenecektir. Öncelikli olarak sorulması gereken “ben neden Arapça öğrenmeliyim” sorusudur. Bu soruya verilecek doğru cevap, öğrencinin amaç belirlemesinde doğrudan katkı sağlayacaktır. İkinci olarak “Arapçaya ne kadar ihtiyacım var” sorusunun cevaplandırılması, öğrencinin hedef noktasında önünü açmasında yardımcı olacaktır. Araplar “iki kişi öğrenemez: utangaç ve kibirli” şeklindeki meşhur bir sözlerinde, öğrenebilmenin yolunun tevazu ve cesur olmaktan geçtiğini belirtmişlerdir. O halde öğrenemem veya ya yanlış yaparsam korkusu ile kafasına takılan soruları sormaktan çekinmesi, onun öğrenimindeki en büyük engellerdir. Tüm bunlardan sonra Arapça öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza birtakım değerli bilgileri şu şekilde özetlemek mümkündür.

 

1- Arapçayı nasıl öğrenmek gerektiğini bilmek (metot/teknik), Arapça öğrenmekten çok daha öncelikli ve önemlidir. Aksi halde boşa kürek çekmiş olursun. Hem zamanın hem de hevesin gider. Ayrıca Her şeyi hemen öğrenmeye çalışmamalı, açık ve gerçekçi hedefler seçip buna göre öğrenme hızı belirlenmelidir.

2- Arapça öğrenmek demek, birtakım dilbilgisi kuralları(sarf, nahiv) ile birkaç kelime ezberlemekten ibaret değildir. Dilsel yapı bilgisi, anlam, aktarım ve güzel konuşma becerisi kazanıldığı takdirde Arapça öğrenilmiş olur.

3- Arapça çok zengin bir dil olması sebebiyle, içerisinde sınırsız sayıda anlatım kalıpları mevcuttur. Bunların tümünü ezberlemek mümkün olmamakla birlikte, öğrenci kendisini korkutmamalı, günlük hayatta ihtiyacı olduğu kadarını öğrenmeli. Önemli olan çok öğrenmek değil, öğrendiğini kullanabilmektir.

4- Dilbilgisi, iletişim doğruluğunu kontrol eden bir sistemdir. Bu sistem alıştırma ve uygulamalarla kazanılarak melekeye dönüştüğünde maksadına uygun kullanılmış olur.

5- Arapça konuşma becerisi kazanmak, ona has birtakım kurallar çerçevesinde gerçekleşebilir. Arapça konuşabilmek için ezberlenmiş konuşma kalıplarını değil, herhangi bir konuşma esnasındaki arzu ve isteklerinizi çok açık, kısa ve düzgün cümlelerle ifade etmeye çalışmak, görüş, teklif ve seçenekler sunmaktan asla çekinmemek gerekmektedir.

6- Arapça ile ilgili olduğu müddetçe konuyu anlamaya yardımcı olacak her soruyu cesaretle sormalı, gerektiğinde açıklama istemekten çekinmemeli.

7- Sağlıklı bir Arapça öğrenimi için öncelikle dinleme ve anlama becerisini kazanmanın gerektiğini asla unutmamakla birlikte, bu becerilerin gelişmesi için sesleri, telaffuz ve anlamı açık olan kısa cümleler tercih edilmelidir.

8- Anlama becerisinin geç gelişmesi halinde öğrenci, Türkçeye tercüme ederek anlama alışkanlığına geçer ki, bu durum öğrenme yeti ve zevkini köreltir. Arapça, Türkçe düşünüp Arapça konuşma şekline dönüşen bil olmaktan ziyade, kendi kültürel kavramlarıyla anlaşılması gereken bir dildir. Bunun söylenmek istenen, hangi

Türkiye’de Arapça Öğreniminin zorlukları ve Çözüm Yolları 72

dili öğreniyorsak o dilin ifade tarzlarını kullanmalıyız. Dinlediklerinizi anladığımızı göstermek için, yeri geldiğinde konuşmaya katılmak ve eğer varsa- teklif ve seçenekler sunulmalıdır. Unutulmaması gereken, aktif hafıza olmadan Arapça iletişiminin kurulamayacağıdır. Bu hafızanın oluşması için dinleme ve anlamanın özel bir yeri vardır.

9- Okuma melekesinin geliştirilmesi Arapça öğrenim/öğretim sistemi içerisinde bir bütün olarak kazanılması gerekmektedir. Bundan kasıt öğrencinin okuduğunu anlamak için okuması olup, temel hedefi anlama olmayan bir okuma, öğrenim adına bir şey kazandırmamaktadır.

10- Okuma melekesini geliştirmede katkı sağlayan unsurlar; okurken hecelemeden, düzgün telaffuz, sesin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmeli, uygun bir hızla, duraklamadan ve anlayarak okumaya çalışmak, bir müddet sonra ise sesli okuma çalışmaları yapmaktır. Aynı şekilde okuma esnasında dikkat okunan metin üzerine yoğunlaştırılmalı, gerekirse özetlenmeye çalışılmalıdır.

11- Sadece okuyarak çalıĢmak görsel belleğin çalıĢması demektir. Ancak sesli olarak tekrarlayarak çalışmak ise, görsel ve işitsel belleğinde çalışmasıdır. Bu işlem, dil öğrenmek için çok faydalı bir davranıştır. Böylece hem telaffuz yeteneği artar, hem de cümle kurma becerisi gelişir. Yeni konuları çalıĢırken, ara sıra kitabın gerisine dönüp eski öğrendiklerinizi sesli olarak tekrarlamak, zayıf olan dil temelini devamlı güçlendirmek demektir. Dil öğreniminde bu önemli bir ayrıntıdır.

12- Arapçayı düzgün bir şekilde yazmasını öğrenmek, en az düzgün okumak ve konuşmak kadar önemli bir beceridir. Bu beceriyi geliştirmek için verilen ödevler yazılmalı, güzel ve hatasız yazabilmek için zaman zaman diğer hat yazıları taklit edilmelidir.

13- Yazma melekesini geliştiren bir diğer etken ise, duyduğu, dinlediği veya öğrendiği bir cümleyi hiçbir yere bakmadan yazmaya çalışmasıdır. Günümüz teknolojisi kullanılarak, mektup arkadaşlığı yapılabilir, E-posta, kart, mektup yazarak yazı ile iletişim kurma fırsatları yakalanabilir.

14- Not defteri kullanımı hem kelime ezberi hem de yazma melekesinin geliştirilmesinde çok önemli bir alettir. Yeni bir kelime duyulduğunda hemen not edilmeli, faydalı bir cümlede kullanılmalı, imkân dâhilinde bu kelimeleri günlük konuşmalarda–en az bir defa- kullanmaya gayret edilmelidir. 

Related Posts

Öztürk Yılmaz Bu Yüzden Mi Bıçaklandı? İşte Asgari Ücret Rakamı 6 yaşında ‘evlendirilen’ çocuk… #haber #sondakika

Öztürk Yılmaz Bu Yüzden Mi Bıçaklandı? İşte Asgari Ücret Rakamı 6 yaşında ‘evlendirilen’ çocuk… #haber #sondakika #sondakika #haber Öztürk Yılmaz Bu Yüzden Mi Bıçaklandı? İşte Asgari Ücret Rakamı 6 yaşında ‘evlendirilen’ çocuk… #haber #sondakika

EYT’de ‘Yaş Yok’ Sürecinden ’48-50′ Yaş Sürecine Nasıl Geçildi? Gerçeklik Payı Var Mı? #haber #sondakika

EYT’de ‘Yaş Yok’ Sürecinden ’48-50′ Yaş Sürecine Nasıl Geçildi? Gerçeklik Payı Var Mı? #haber #sondakika #sondakika #haber EYT’de ‘Yaş Yok’ Sürecinden ’48-50′ Yaş Sürecine Nasıl Geçildi? Gerçeklik Payı Var Mı? #haber #sondakika

EYT’de Detaylı Açıklama 12 Aralıkta Mı Yapılacak? Meclisin Tatile Girmesi Neleri Etkileyecek? #haber #sondakika

EYT’de Detaylı Açıklama 12 Aralıkta Mı Yapılacak? Meclisin Tatile Girmesi Neleri Etkileyecek? #haber #sondakika #sondakika #haber EYT’de Detaylı Açıklama 12 Aralıkta Mı Yapılacak? Meclisin Tatile Girmesi Neleri Etkileyecek? #haber #sondakika

EYT’de Yaş Şartı Gelecek Mi? 5400 Konusu Nedir? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika

EYT’de Yaş Şartı Gelecek Mi? 5400 Konusu Nedir? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika #sondakika #haber EYT’de Yaş Şartı Gelecek Mi? 5400 Konusu Nedir? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika

Çalışan EYT’liler Emekliliğe Giderken Hakları Neler? Kıdem Ne Olacak? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika

Çalışan EYT’liler Emekliliğe Giderken Hakları Neler? Kıdem Ne Olacak? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika #sondakika #haber Çalışan EYT’liler Emekliliğe Giderken Hakları Neler? Kıdem Ne Olacak? SGK Uzmanı Cevapladı #haber #sondakika

EYT’nin Yanında Staj, Bağkur Gibi Mağduriyetler Ve Borçlanma Konusunun Cevabı #haber #sondakika

EYT’nin Yanında Staj, Bağkur Gibi Mağduriyetler Ve Borçlanma Konusunun Cevabı #haber #sondakika #sondakika #haber EYT’nin Yanında Staj, Bağkur Gibi Mağduriyetler Ve Borçlanma Konusunun Cevabı #haber #sondakika

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir